ბესიკ წაქაძე

2001-2011 წლებში მუშაობდა შპს მონოლითმშენი”, შპს “ელექტროსერვისი” და შპს “თბილ სახლში” საქმეთა მწარმოებლად.
2011 წლიდან ინტერნეტპროვაიდერების:
შპს”სვირინეტი” , შპს “აირმაქსი”, შპს “სვირინეტი+ _ის დამფუძნებელი ასევე ამავე კომპანიების დირექტორი.
2017 წლიდან iptv შპს “ტივიჯის” დირექტორი.
მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების ბორდის წევრი.
საქმიანობის სფერო: ინტერნეტი და ტელევიზია