გიორგი გოთოშია

 ნიუტელკო ჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი, თანადამფუძნებელი – კოლოკაცისა და დატაცენტრების ოპერატორი 

მათემატიკოსი, 90-იანი წლებიდან მუშაობდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული ტელეფონიის განხრით.

2004-2009 წლებში იყო საქართველოს რკინიგზის ტელეკომის დირექტორი. ამ პერიოდში მოხდა საქართველოს ოპტიკური ქსელის დაკავშირება თურქეთთან და ამუშავდა ტრანზიტები სომხეთის, აზერბაიჯანის, ევროპის მიმართულებით.

ISOC საქართველოს დირექტორთა საბჭოს წევრი

 სამუშაო სფერო: საგნების ინტერნეტი, მანქანური ამოცნობა და ხელოვნური ინტელექტი, თანამედროვე ციფრული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური კვლევა.