გიორგი შამუგია

სერიული მეწარმეა, ათწლიანი გამოცდილებით, კომუნიკაციების მომსახურების პლატფორმების მშენებლობაში, iGaming და Fintech სფეროებში. იგი პირველად საკომუნიკაციო ინდუსტრიაში ჩაერთო როგორც Vodafone– ის სტაჟიორი, ბაკალავრის სწავლის პერიოდში, კომპიუტერული მეცნიერების განხრით. მოგვიანებით შამუგიამ სწავლა განაგრძო აღმოსავლეთ ლონდონის უნივერსიტეტში, სადაც მან წარჩინებით მიიღო მაგისტრის ხარისხი. გიორგიმ განაგრძო განვითარება საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტ მომსახურების მიმართულებით. მისთვის განსაკუთრებულ ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა პლატფორმა, როგორც მომსახურების გადაწყვეტის მაღალი მასშტაბურობის მოთხოვნა. მისმა სამეწარმეო მოწოდოებამ მას უბიძგა შეექმნა კოპანია, რომელიც მომხმარებელს პროგრამული უზრუნველყოფის სერვისს შესთავაზებდა. მისი კომპანია, რომელიც 5 თანამშრომლისგან შედგებოდა, დღეს უკვე 150 ადამიანზე მეტს ასაქმებს და აქვს 3 საერთაშორისო ოფისი. შამუგიამ ძალისხმევა და რესურსი სწორედ მომაცალი მილიარდი მომხმარებლის ჩართვას დაუთმო, შექმნა აპლიკაციები და უზრუნველყო მომხმარებელთა ჩართვა განვითარებად ბაზრებზე. მისი C-დონის მიუხედავად, იგი აქტიურად მონაწილეობს კომპანიის ტექნოლოგიური ხედვის განვითარებაში და მის არქიტექტურაში.