ვაჰან ჰოვსეპიან
ექსპერტიზა: IXP, ინტერნეტ მმართველობა, ორგანიზაციების ინდუსტრიული განვითარება

ვაჰან ჰოვსეპიანი RIPE NCC-ის საგარეო ურთიერთობების ოფიცერია (კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში). ვაჰანი პასუცისმგებელია სტეიკჰოლდერების კოოპერაციისა და ჩრთულობის წარმართვაზე, რომელიც მოიცავს როგორც RIPE NCC–ის წევრებს, ასევე სახელმწიფო სააგენტოებს, აკადემიურ ინსტიტუტებს და ინდუსტრიის განვითარების ორგანიზაციებს. იგი დაფუძნებულია ერევანში.
ვაჰანის საქმიანობაში ასევე სდის საერთაშორისო და სახელმწიფო ორგანიზაციებთან ურთიერღობა, როგორიცაა ევრაზიის ეკონომიკური კომისია, ევროკომისია, OECD, ITU, APEC, მსოფლიო ბანკი და ა.შ.
ვაჰანმა დაამთავრა ამერიკულ–რუსული სახელმწიფო უნივერსტეტი (Slavic) და აქქვს მაგისტრის ხარისხი მასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლაში, ასევე ჯონ, ფ კენედის მმართველობის სკოლაში.
ვაჰანს აქვს დიდი გამოცდილება ინდუსტრიის განვითარების ორგანიზაციებში, IXP- სა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის. მას ასევე გააჩნია 12 წლიანი ფინანსური მენეჯმენტის გამოცდილება, 7 წლიანი გამოცდილება IXP– ების მართვაში, 5 – ზე მეტი ასოციაციის მენეჯმენტში და 10 – ზე მეტი ღონისძიების მენეჯმენტში.